Andrahandsuthyrning av bostäder

Många utlandssvenskar vill kunna köpa en bostad i Sverige för framtida bruk. För att det inte ska bli en stor ekonomisk belastning är det önskvärt att kunna hyra ut bostaden i andra hand när man själv inte disponerar den. I dagsläget råder stor bostadsbrist på marknaden vilket innebär att om fler hyrde ut i andrahand så skulle det även underlätta för andra grupper som söker en tillfällig bostad. Restriktionerna vid andrahandsuthyrning är dock ett hinder som gör att många utlandssvenskar väljer att kanske avstå från bostadsköp i Sverige.

För att möjliggöra för utlandssvenskar att ekonomiskt äga en bostad i Sverige under tiden man bor utomlands, är det önskvärt att kunna hyra ut sin bostad utan dagens restriktioner. Vi har därför fått i uppdrag att närmare utreda lagstiftning och praxis med målsättningar att underlätta situationen för utlandssvenskarna. Denna utredning pågår och vi har för avsikt att inom kort här presentera hur det går i ärendet.