IT, Telekom & Bank för hemvändare

De svenskar som har bott utomlands under en längre tid och väljer att flytta tillbaka till Sverige har ofta problem med att teckna mobil-/Internetabonnemang, att handla mot faktura eller att teckna kreditkort. Detta trots att de har haft samma eller bättre inkomst under sin utlandsvistelse som de skulle ha haft om de istället bott i Sverige.

Vi har full förståelse för att de utlandssvenskar som inte haft någon ekonomisk eller annan skatterättslig koppling till Sverige under den tid de bott utomlands inte kan uppvisa den kreditvärdighet som krävs för att teckna abonnemang eller dylikt. Däremot vänder vi oss mot den diskriminering som uppstår när utlandssvenskar inte erhåller samma möjligheter som en boende i Sverige vad gäller just att teckna mobil-/Internetabonnemang.

Vi tycker att de utlandssvenskar som betalar särskild inkomstskatt (SINK), har ekonomiska tillgångar i Sverige, erhåller studiemedel, pension eller annat ekonomiskt stöd från Sverige, ska finnas med i Statens personadressregister med samma kreditvärdighet som om de vore bosatta i Sverige.

I den här frågan vänder vi oss till Skatteverket, Finansdepartementet, Upplysningscentralen UC, betaltjänsten Klarna AB, bankerna SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea, samt IT- och telefonibolagen Tele2, Telia, Telenor och Comhem. Vi har endast fått svar från Finansdepartementet (2015-12-11). Med våra begränsade resurser försöker vi agera vidare i frågan.