Föräldraskap

I dagsläget är informationen om hur registreringen av föräldraskap när två ogifta utlandssvenskar får barn bristfällig. Exempelvis har Svenskar i Världen fått höra om fall där föräldrarna varit tvungna att inställa sig hos Skatteverket för en intervju för att fastställa faderskapets giltighet.

Vi uppmanar Skatteverket att sprida information om vilka regler som gäller samt att erbjuda, i det här fallet ogifta, utlandssvenskar möjligheten att gå till närmsta ambassad eller att delta via Skype vid en eventuell intervju.