Resolutioner

Under Utlandssvenskarnas parlament som Svenskar i Världen arrangerar vartannat år diskuteras det fram en stor mängd viktiga resolutioner som behandlar frågor om bland annat sänkt SINK-skatt, förenkling vid passförnyelse, ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora krissituationer i utlandet samt utlandssvenskarnas behov av en egen ombudsman.

Resolutioner 2017 : Samtliga resolutioner från Utlandssvenskarnas parlament 2017

Resolutionssvar : Alla resolutionssvar som inkommit efter parlamentet 2017

Uppföljande inlägg

Sedan parlamentet 2017 har vi samlat in resolutionssvar från myndigheter och departement som mottog resolutioner från Svenskar i Världen. Här sammanfattar vi i textform det aktuella läget för de olika sakfrågorna och resolutionerna.

  1. Skatter & Välfärd
  2. Medborgarrättsfrågor
  3. Mobilitetsfrågor
  4. Familj- och utbildningsfrågor

Arkiv: 
Tidigare års framtagna resolutioner