Resolutioner

Under Utlandssvenskarnas parlament som Svenskar i Världen arrangerar vartannat år diskuteras det fram en stor mängd viktiga resolutioner som behandlar frågor om bland annat förenkling vid passförnyelse, e-röstning, internet och telefoni för utlandssvenskar och att Sverige på ett bättre sätt ska ta tillvara på den internationella kompetensen utlandssvenskar besitter. Resolutionerna som tas fram ligger till grund för vårt påverkansarbete.


Arkiv