Påverkansarbete

Såväl politiker som näringslivsföreträdare betonar vikten av internationell erfarenhet och kompetens för att Sverige och svenska bolag ska stå sig i den globala konkurrensen, men också för att kunna bygga ett stabilt och inkluderande samhälle. Men det är ibland lättare sagt än gjort att tillgodogöra sig den erfarenheten, oavsett om den fås via arbete, studier eller en längre tillvaro i ett annat land.

Med vårt påverkansarbete synliggör vi de utmaningar många utlandssvenskar upplever i förhållande till svenska regelverk – vi är helt enkelt utlandssvenskarnas röst i Sverige. De lösningsförslag vi tar fram presenterar vi för de beslutsfattare som har mandat att göra förändringar.

Vårt främsta forum är Utlandssvenskarnas parlament som äger rum vartannat år. Här diskuterar utlandssvenskar i samråd med experter och politiker lösningar på olika utmaningar som sedan presenteras för relevanta beslutsfattare. Därutöver är vi remissinstans i frågor som berör utlandssvenskar och sprider information som är viktig eller intressant för utlandssvenskar via webben, sociala medier och via vårt nyhetsbrev.