Påverkansarbete

Såväl politiker som näringslivsföreträdare betonar vikten av internationell erfarenhet och kompetens för att Sverige och svenska bolag ska stå sig i den globala konkurrensen. Men det är ibland lättare sagt än gjort att skaffa sig internationell kompetens och väl hemma väntar utmaningar med att få utväxling av erfarenheten, oavsett om man har arbetat, varit medföljande eller studerat utomlands.

Med vårt påverkansarbete synliggör vi de utmaningar många utlandssvenskar upplever i förhållande till svenska regelverk – vi är helt enkelt utlandssvenskarnas röst i Sverige. De lösningsförslag vi tar fram presenterar vi för de beslutsfattare som har mandat att göra förändringar.

Vårt främsta forum är Utlandssvenskarnas parlament som äger rum vartannat år. Här diskuterar utlandssvenskar i samråd med experter och politiker lösningar på olika utmaningar som sammanfattas i resolutioner och presenteras för politiker och beslutsfattare.

Därutöver är vi remissinstans i frågor som berör utlandssvenskar och sprider information som är viktig eller intressant för utlandssvenskar via webben, sociala medier och vårt nyhetsbrev.