Partnerskap

Visa att er organisation deltar i samhällsdebatten!

Representerar du ett företag, en handelskammare, en svensk klubb och förening eller kanske en svensk skola i utlandet?

Ni är välkomna att stödja vår verksamhet, antingen genom att sponsra enskilda projekt och evenemang eller att bli partner och därmed stödja verksamheten.

 

Partnerskap

Är din organisation intresserad av att fördjupa relationen med oss och bli vår partner? Läs om våra partnererbjudanden här.

Vi stöds idag av ett antal företag och organisationer. Ni kan bli en av dessa. De som stödjer vår verksamhet ser fördelarna med att vi driver frågor som ligger i deras intresse, som de själva inte har möjlighet att driva eller som gör dem starkare genom att vi lobbar för frågorna ihop med dem. Ju fler som står bakom en viktig fråga, desto starkare röst får vi gentemot beslutsfattare. Gå med som partner. Tillsammans gör vi oss hörda.

Som partner bidrar du till att vi kan:

  • arbetar med opinionsbildning och lobbying kring frågor som berör utlandssvenskar
  • besvara remisser i utlandssvenskarnas intressen
  • informera utlandssvenskarna om utvecklingen i Sverige
  • sprida nyheter om utlandssvenskar och Sverige internationellt.

 

Se våra partners;

Huvudintressenter

Guldpartners

Silverpartners

 

Läs mer om att sponsra enskilda projekt.