Hemtjänst i utlandet

Många svenskar, främst pensionärer, bor utomlands under delar av året. Vissa av dessa behöver stöd i form av hemtjänst, vilket de erhåller när de vistas i Sverige, men inte under vinterhalvåret när de bor i exempelvis Spanien. En person får idag hemtjänst via hemortskommunen efter en individuell prövning av en biståndshandläggare. Vid kortare besök i annan kommun än hemortskommunen kan kommunens skyldighet att betala stå kvar. Detta gäller exempelvis om personen har en sommarstuga i en annan kommun och vill vistas där under perioder av året. Det är därför rimligt att en person som är folkbokförd i en svensk kommun men spenderar vinterhalvåret utomlands även här har rätt till hemtjänst på plats finansierad av hemkommunen.

De svenskar som är folkbokförda i och har sin hemvist i en svensk kommun samt bor utomlands under perioder av året anser sig ha rätt till hemtjänst utomlands. Vi har uppmanats att utreda frågan vidare och att fokusera på att påverka EU/EES i denna fråga.