Stadgar

Svenskar i Världens stadgar utgör regelverket för vår verksamhet.