Detta gör vi för våra partners

Är ni intresserade av att bli partner med oss? Vill ni engagera er i samhällsdebatten? Som partner med oss blir ni en naturlig del i samhällsdebatten och bidrar både till samhällsnyttan och affärsnyttan.

Nedan ser ni vad vi erbjuder de företag, handelskammare och klubbar/föreningar som vill bli antingen huvudintressent, guldpartner eller silverpartner. Kontakta kansliet på svenskar.i.varlden@sviv.se eller 08-6615010 för ytterligare kontakt.

 

Vi kan erbjuda följande till de företag och organisationer som väljer att stödja oss:

 • exponering på webbplatsen och i våra digitala nyhetsbrev med direktlänk till er webbplats.
 • föreslå ämnen att behandla vid Utlandssvenskarnas Parlament och på årsmötet.
 • rådgivning till organisationens ledning/kansli, vilket innebär att dessa personer kan vända sig till Svenskar i Världen utan extra kostnad
 • använda material från Svenskar i Världen i sitt nyhetsblad och på sin webbplats (med Svenskar i Världen som angiven källa)
 • exponering som förmånsgivare (om tjänst eller produkt kan erbjudas).
 • exponering som expert (om särskild kunskap kan erbjudas i form av rådgivning).
 • publicera inbjudan till egna events på www.sviv.se, som är aktuella för utlandssvenskar.
 • en speciell SVIV-märkning i form av ett sigill, som läggs ut på partnerns webbplats och i övriga kanaler, som ett tecken på att klubben har valt att stödja den enda intresseorganisation som representerar utlandssvenskarna.
 • rösträtt vid Svenskar i Världens årsmöte, där EN representant för företaget/handelskammaren/föreningen/klubben är föranmäld till Svenskar i Världen
 • exponering vid seminarier & konferenser till rabatterat pris.
 • uppmärksamhet i artiklar på sviv.se och/eller nyhetsbrev, sociala medier (enligt överenskommelse).

 

Våra Huvudintressenter får dessutom:

 • kostnadsfritt medlemskap och förmåner för anställda (gäller hela familjen)
 • påverka verksamheten genom en särskild referensgrupp och olika projekt (SVIV driver de frågor som dessa företag anser viktiga för sina medarbetare).
 • synlighet på webbplatsens snurra i högerspalten
 • exponering på LinkedIn; Hemvändargruppen och Medföljandegruppen.
 • presentera företaget på webbplatsen, med länkar till sociala medier.
 • kostnadsfritt reportage om företaget i nyhetsbrev.
 • advertorial i nyhetsbrev och på webben.
 • synas via SVIVs sociala medier, såsom Twitter och Facebook.