Guldmedlemmar

Dessa personer är guldmedlemmar och ger vår verksamhet 25 000 kronor per år. Vi tackar ödmjukast för ert stöd!

Tuve Johannesson

Jonas af Jochnick

Gunnar Gillberg

Barbro Sachs Osher

Karl-Johan Persson