Bli ombud

Är du intresserad av att vara ombud för Svenskar i Världen? Som ombud är du Svenskar i Världens ansikte utåt, kansliets förlängda arm och medlemmarnas lokala kontaktperson. En aktiv kontakt med kansliet i Sverige är viktigt för att vi ska få veta vilka frågor som är mest angelägna för medlemmarna i det land där du är ombud.

Att vara ombud är ett roligt och stimulerande uppdrag som ger många värdefulla kontakter över hela världen. Det är ett volontärt hedersuppdrag med stora möjligheter att skapa sin egen roll bland svenskar i landet.

Detta gör ombuden

  • ger information om vad organisationen står för och hur vi kan hjälpa svenskar i utlandet
  • fungerar som kontaktperson för svenskar som bor i landet
  • rekryterar nya medlemmar – individuella personer, företag och föreningar
  • deltar aktivt i evenemang med anknytning till Sverige och marknadsför Svenskar i Världen
  • upplyser kansliet om lokala evenemang med anknytning till Sverige
  • delger kansliet aktuella frågor som organisationen kan driva
  • skickar en årlig rapport med frågor som svenskar i landet vill att organisationen ska driva samt en uppskattning av hur många svenskar som bor i området
  • är redaktör för landsidan på www.sviv.se
  • arbetar obehindrat med internetverktyg och sociala medier

Material och ombudsträff

Som ombud får du en ombudsbulletin fyra gånger per år med information och förslag om hur du kan utveckla Svenskar i Världens verksamhet på plats. Du får även tillgång till material som du kan använda vid lokala evenemang, inkl ditt eget visitkort (som du själv skriver ut).

Årligen inbjuds alla ombud till en ombudsdag i Stockholm i augusti. Det ger alla deltagare fina möjligheter att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och ta till sig ny information från kansliet.

Tidsåtgång och ersättning

Eftersom rollen som ombud är ett helt ideellt uppdrag, som är baserat på ditt engagemang, är det också upp till dig i vilken omfattning som du tar dig an uppdraget. Vi på kansliet uppskattar däremot kontakten med dig och vill gärna höra ifrån dig ibland. Du förväntas visa ett visst engagemang och delta i vissa aktiviteter för att kunna fortsätta vara ombud under en längre tid. Du förväntas även ta del av den information som vi skickar ut, för att du ska kunna hålla dig uppdaterad. Märker vi inte av dig kommer vi att höra av oss till dig och ta reda på om du verkligen är intresserad av att vara ombud. Det utgår ingen ersättning för detta uppdrag, då detta är ett oavlönat volontärt hedersuppdrag.

Uppförandekod och personuppgifter

Om du väljer att bli ombud kommer du behöva underteckna ett ombudskontrakt och returnera till kansliet, där du godkänner att du följer våra etiska regler och följer vår uppförandekod. Vi behöver även ha in ditt samtycke till att vi får publicera uppgifter om dig i olika kanaler, så att du kan agera som ombud.

Vill du bli ombud?

Mejla ett kort CV till kansliet om du är intresserad av att bli ombud till svenskar.i.varlden(a)sviv.se eller har frågor om uppdraget.