Bli SVIV-representant

Är du intresserad av att vara representant för Svenskar i Världen? Som representant är du Svenskar i Världens ansikte utåt, kansliets förlängda arm och medlemmarnas lokala kontaktperson. Att vara representant är ett roligt och stimulerande uppdrag som ger många värdefulla kontakter över hela världen. Det är ett volontärt hedersuppdrag med stora möjligheter att skapa sin egen roll bland svenskar i det land man bor i.

Det finns tre olika roller som du kan ansöka om att bli. Uppdelningen ger dig en chans att själva välja en roll som passar in på den tid och engagemang du har möjlighet att ge till Svenskar i Världen.

SVIV-representant – passar den som har begränsat med tid och resurser

SVIV-regionrepresentant – passar den som vill engagera sig lite extra

SVIV-representant i Sverige – passar den som har flyttat tillbaka till Sverige igen

Ansökan

Skicka då ditt CV och ett personligt brev till oss om att du är intresserad av att bli representant. Du skickar din ansökan till sviv@sviv.se.

Annan information

Material och representantträff

Som representant får du en representantbulletin fyra gånger per år med information och förslag om hur du kan utveckla Svenskar i Världens verksamhet på plats. Du får även tillgång till material som du kan använda vid lokala evenemang.

Årligen inbjuds alla representanter till en representantdag i Stockholm i augusti. Det ger alla deltagare fina möjligheter att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och ta till sig ny information från kansliet.

Tidsåtgång och ersättning

Eftersom rollen som representant är ett helt ideellt uppdrag, som är baserat på ditt engagemang, är det också upp till dig i vilken omfattning som du tar dig an uppdraget. Du förväntas visa engagemang och delta i vissa aktiviteter för att kunna fortsätta vara representant under en längre tid. Du förväntas även ta del av den information som vi skickar ut, för att du ska kunna hålla dig uppdaterad. Det utgår ingen ersättning för detta uppdrag, då detta är ett oavlönat volontärt hedersuppdrag.

Uppförandekod och personuppgifter

För att bli representant kommer du behöva underteckna ett avtal, där du godkänner uppdraget och att du följer våra etiska regler samt vår uppförandekod. I avtalet ger du också ditt samtycke till att vi får publicera uppgifter om dig i olika kanaler och gentemot våra medlemmar.