Margita Beijer

Margita_BeijerMargita Beijer är Senior Tax Manager med fokus på internationell individbeskattning samt socialförsäkring. Hon har över 18 års yrkeserfarenhet och har arbetat hos Grant Thornton sedan 2012.

Margitas bakgrund är en kombination av juridik- och ekonomistudier vid Mälardalens Högskola i Västerås. Hon har tidigare varit verksam hos Skatteverket, PwC och EY.

Hon har stor erfarenhet av frågor avseende internationella skatt- och socialförsäkringsfrågor vid personalförflyttningar inom området Expatriate Tax/Global Mobility. Hon har även lång erfarenhet av internationell Human Resource avseende expatriater (t ex. policy, payroll mm), samt som talare vid seminarier och kundutbildningar.

GrantThornton

Telefon: +46 (0)8 563 073 35

Mobil: +46 (0)72 560 76 23

E-post: margita.beijer(at)se.gt.com

Medlemserbjudande: Första 15 min gratis, sen 10 % på det totala arvodet.