Burma/Myanmar

Burma/Myanmar

Burma (det namn oppositionen använder) eller Myanmar (den beteckning som införts av sittande militärregim) är det till ytan största landet på det sydostasiatiska fastlandet. Landet gränsar till Kina, Bangladesh, Indien, Laos och Thailand.

Här på landssidan finns nyheter och tips på relevanta länkar.

Anmäl din utlandsvistelse
Glöm inte att skriva upp dig på ambassadens svensklista om du befinner dig utomlands! Vid en konsulär krissituation i landet du befinner dig i kan UD/ambassaden använda dessa uppgifter för att snabbt kunna komma i kontakt med dig. Skriv upp dig på svensklistan här.

Representant i Burma/Myanmar

Intresserad av att vara representant?

Är du intresserad av att vara representant i Burma/Myanmar?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se