Kära läsare,

Välkommen till Svenskar i Världens julnummer! Jag har haft en intensiv höst med resor till svenskkolonierna i Alicante, Torrrevieja, Marbella och Fuengirola och uppföljning av resolutionerna från Utlandssvenskarnas Parlament i somras.

Resolutionerna kommer att skickas vidare till respektive myndighet och departement, som ansvarar för de olika frågorna. Nästa år är det val till riksdagen och Svenskar i Världen kommer att lägga ut information på hemsidan om hur och var man kan rösta som utlandssvensk. Vi hoppas att fler än de 32 % som röstade i förra valet ska vilja göra det 2018.

På europeisk nivå samarbetar vi med Europeans Throughout The World (ETTW) och deltar i deras ”i-voting campaign” för att förmå fler länder att tillåta röstning på internet. Elektronisk röstning är en av de viktiga frågor som vi driver och som jag tror skulle bidra till ett ökat röstdeltagande bland utflyttade svenskar. Att rösta är en demokratisk rättighet och skyldighet och därför är valdeltagandet viktigt.

I förra veckan var jag i London och tog temperaturen på stämningen inför Brexit. Sveriges ambassadör Torbjörn Sohlström berättade om dagsläget i förhandlingarna och om framtiden för EU-medborgare som idag bor i Storbritannien eller flyttar dit före 2019. På www.sviv.se kan du läsa Premiärminister Theresa Mays öppna brev till EU-medborgarna i Storbritannien om Brexit.

Nästa år fyller Svenskar i Världen 80 år! Det har varit en spännande resa med många framgångar för föreningen. Bland annat har vi medverkat till att det är möjligt att rösta utomlands via poströstning, dubbelt medborgarskap och möjlighet att återfå förlorat svenskt medborgarskap. Där ligger vi före våra nordiska grannländer; Norge godkände först i höstas dubbelt medborgarskap för norska medborgare och Finland kommer att tillåta poströstning från utlandet vid nästa riksdagsval. En allt viktigare fråga gäller hur vi ska ta hand om hemvändande svenskar och bättre utnyttja deras erfarenheter och kunskaper och verka för att utländska partners (makar eller sambor) till svenska medborgare ska få uppehållstillstånd i Sverige utan långa väntetider och krångel. Välkomna att jubileumsfira med oss nästa sommar!

Det här är sista numret av tidningen Svenskar i Världen och jag vill rikta ett varmt tack till vår chefredaktör Ellika Nyqvist Livchitz som har skött detta uppdrag på ett utomordentligt sätt under tre år! Framöver kommer vi att kommunicera med medlemmar och följare via nyhetsbrev, webb och sociala medier. Vi tar också gärna emot synpunkter på mail, telefon eller besök.

God Jul och allt gott för 2018 önskar jag er alla!

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare