Återinläsningen av utvandrade i SPAR tillfälligt avstängd

På grund av tekniska problem meddelar idag Skatteverket att återinläsningen i Statens personadressregister, SPAR, är tillfälligt avstängt.

Vi har tidigare skrivit om Statens Personadressregister, SPAR, och de förändringar som nu gör det möjligt att i praktiken inte gallras ur SPAR, men också möjligheten att få sina personuppgifter inlästa igen, se artikel ”Så ändras Statens adressregister SPAR”

Idag meddelar Skatteverket på sin webbplats att ”Återinläsningen av utvandrade i SPAR är avstängd på grund av tekniska problem. Registreringen fungerar. Alla begäran om återinläsning i SPAR läggs i kö och kommer att återinläsas när problemen är lösta.”

Återinläsningen av utvandrade tillfälligt avstängd (statenspersonadressregister.se)

Problemet är löst (19 september 2023)