En lots till Sveriges 340 myndigheter

Sverige har 340 myndigheter. Det kan vara knepigt att hitta rätt bland alla instanser. Därför har Nanda Holm skapat en myndighetslots.

2008 opererades Nanda Holm, en operation som med största sannolikhet räddade hennes liv. När hon var inlagd krävde myndigheter att hon skulle ha kontakt med dem och hantera runt 25 ärenden. Under tiden på sjukhuset föddes idéen om en organisation som vägleder personer genom myndigheternas system. Sagt och gjort, Nanda Holm startade Woxia Myndighetslots.

Myndigheter kan ibland kännas som komplicerade, låsta system där individen blir handlingsförlamad. Woxia Myndighetslots är en samhällsservice som privatpersoner kan kontakta för att få vägledning och praktisk hjälp genom myndigheternas ärendehantering.

– Vårt uppdrag är att förenkla byråkratin så att alla ärenden kan få en korrekt prövning, förklarar Nanda Holm.

När alla myndigheters verksamheter och ärenden fungerar som det ska uppstår vad Woxia Myndighetslots kallar för medborgarlycka. Medborgarlycka är Woxia Myndighetslots mål.

Hur går en ärendehantering hos Myndighetslots till?

En privatperson ringer eller mejlar Myndighetslots och berättar om sitt ärende. Myndighetslots gör en bedömning av ärendet och återkommer med förslag på åtgärder. Den förvaltningsservice Myndighetslots erbjuder är kostnadsfri vilket innebär att bedömning och förslag på åtgärder är gratis. Därefter bestämmer den som söker hjälp om han eller hon vill att Myndighetslots ska genomföra ärendehanteringen mot ersättning eller om personen själv vill genomföra ärendehanteringen.

Många utlandssvenskar behöver hjälp

Myndighetslots administrerar och vägleder i alla typer av myndighetsärenden, men pensionsfrågor och arbetsskadefrågor tillhör de vanligaste. Utlandssvenskar kommer ofta med frågor till Myndighetslots, berättar Nanda Holm. Det kan gälla studier och arbete utomlands eller hemflytt och utflytt från Sverige.

Är du intresserad av att få Myndighetslots hjälp? Ring 08-580 80 110 eller gå in på www.myndighetslots.se

Foto: Folke Lind, överläkare på Karolinska Sjukhuset. Det var i den här tryckkammaren på Karolinska Sjukhuset, som Nanda Holm ligger i, som hon fick idén till en Myndighetslots.