FATCA

FATCA – den amerikanska skattelagen

Känner du dig träffad? Är du amerikansk person, dvs amerikansk medborgare, eller bosatta med hemvist i USA eller  har du permanent rätt att vistas i USA (s.k. Green card holder), då omfattas du av FATCA eftersom du är skattskyldig i USA. Även företag som är skattskyldiga enligt USA:s lagstiftning är amerikanska personer och omfattas av FATCA.

Sverige och USA undertecknade i augusti 2014 ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Avtalet har genomförts i svensk lag och trädde i kraft den 1 april 2015.

FATCA är en amerikansk lagstiftning som innebär att finansiella företag i Sverige måste  lämna uppgifter till svenska Skatteverket om kontohavare som är amerikansk medborgare och/eller på annat sätt deklarations-/skatteskyldig i USA. Svenska Skatteverket kommer i sin tur rapportera vidare till den amerikanska skattemyndigheten.

 

Mer information finns hos Skatteverket, Bankföreningen och IRS.

Läs mer om

,