Undervisa på distans i e-skola för hemmasittare

Text & foto ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Barn med psykiska funktionsnedsättningar eller diagnoser som ADHD, ADD, Aspbergers eller dyslexi klarar inte alltid av att gå i skolan. Tack vare en digital plattform kan de ändå ha lektioner. Utbildningen leds av en lärare som kan undervisa eleven från vilket land som helst där pedagogen har uppkoppling. Learnox som står bakom utbildningen behöver rekrytera fler lärare.

Företaget Learnox ligger i Hjorthagen i Stockholm, men finns som arbetsgivare över hela världen. De hjälper hemmasittande barn tillbaka till skolan och erbjuder privatlektioner online. Även elever som går i skolan och som behöver extra stöd kan få hjälp. Elev och lärare ser och hör varandra under hela lektionen, där de med specialpedagogiska verktyg arbetar i olika ämnen och följer läroplanen.

Online lektionerna ska bryta den isolerade situationen för eleverna, öka självförtroendet och fylla kunskapsluckor. Målet är att eleven ska återgå till ordinarie undervisning. Under processen ges råd och stöd till skola och föräldrar för att främja elevens återgång till skolan. Kommuner betalar för undervisningen och de som arbetar som lärare får avtalsenliga löner.

Learnox är sprunget ur Vintertullsskolan, en resursskola för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Skolan startades 1998 och är idag en erkänd resurs i Stockholms skolvärld.

– 2010 såg vi behovet av att kunna genomföra undervisning för elever som av olika anledningar inte förmådde att ta till sig kunskap i ordinarie skolmiljö. Med lång erfarenhet av de särskilda krav som är förknippade med att undervisa elever med olika inlärningsvårigheter, började vi utveckla en digital undervisnings -plattform, säger Torvid Hafström, vd för Learnox.

Alla elever har diagnoser

Idag är Learnox den enda existerande undervisningsplattformen som tillgodoser de krav som ställs på online undervisning för elever mellan 9 och 18 år med inlärningssvårigheter såsom ADHD, Asperger, ADD med flera.

Undervisningen sker en-till-en över internet. Elev och lärare ser och hör varandra under hela lektionen. Eleven sitter i Sverige, men läraren kan befinna sig var som helst i världen. När elevens självförtroende stärkts och insikten “jag kan” infinner sig lotsas eleven tillbaka till skolan med färre kunskapsluckor och med betygsunderlag.

Elev och pedagog arbetar tillsammans i realtid precis som i skolan, men här har eleven en privatlärare som enbart fokuserar på hans eller hennes behov. Eleven är där hen känner sig trygg, med den pedagog som passar eleven bäst. Elev och lärare kopplas upp på Learnox plattform där undervisningen bedrivs. Återkoppling ges i samförstånd och det finns ett tydligt belöningssystem kopplat till varje tillfälle. Varje lektion avslutas med att pedagogen och eleven gemensamt gör en lektionsrapport som kan användas i utvärderingen.

Intressebaserad pedagogik

Pedagogiken är intressebaserad för att eleven ska känna sig motiverad att lära sig det som står på agendan. Är motorcyklar ett stort intresse kan en start för att fånga upp eleven vara att börja leta efter nya däck på nätet. Snart uppstår frågan om storlek på däck, vad är en diameter och hur räknar man om centimeter till tum.

De flesta lärare jobbar på distans. En sitter i Portugal, en i Italien, en annan i Bahrain och några i Stockholm. De lärare som efter intervju, fysisk eller online, får jobb går först en digital kurs på 7-10 timmar under betald arbetstid. Under kursen får läraren bland annat följa med osynligt in i olika klassrum och ha egna lektioner med sin mentor.

För alla anställda lärare finns en chatkanal. Den fungerar som ett forum för personalen där de kan tipsa varandra om lektioner, läromedel och digitala verktyg. Learnox har även lärarmöten en gång i veckan.

När barn känner sig sedda och motiverade, kan de flyga hur långt som helst, säger Torvid Hafström. Hur de lyckas är enbart en fråga om resurser. Det blir verkligen individuell planering för de som går hos oss.

learnox.se kan du testa hur en lektion går till. Är du intresserad av att arbeta som lärare för Learnox finns kontaktuppgifter på deras hemsida.

Önskvärda kvalifikationer för lärare

• Erfarenhet av att arbeta med barn i skolmiljö. Du ska gilla barn och känna dig bekväm i ett klassrum.
• Behörighet är inget krav, men ett plus.
• Tala och skriva svenska obehindrat.
• Egen dator och uppkoppling till internet med en hastighet jämförbar med att kunna titta på nyheterna på svtplay.se ‘utan hack’.
• Ett ljust rum att undervisa i.
• God tillgång till elektricitet.
• Kan du arbeta som lärare i matematik eller NO (naturorienterade ämnen) är det extra efterfrågat.
• Du ska helst arbeta heltid.