Svenskar i Världen söker ombud

Årets ombudsträff hölls den 17:e augusti på Svenska Institutet i Stockholm. Ombuden deltog i en workshop där frågor om ombudsrollen diskuterades. Alla fick en inblick i hur webb­platsen sviv.se administreras av ombuden som landredaktörer. Svenska Institutet berättade om sin verksamhet, sitt nya projekt sharingsweden.se och hur ombuden kan använda deras tryckta och digitala material.

Varje sommar träffas alla ombud i Stockholm. Framöver kommer det även bli en om­budsträff på vintern. Svenskar i Världen söker också fler ombud, i synnerhet ungdomar!

Vi söker särskilt ombud i Norge, Lettland, Nederländerna, Öster­rike, Kina, Singapore, Indone­sien, Indien, Sydafrika, Chile och Mexiko. Att vara ombud är ett roligt, stimulerande uppdrag som ger kontakter i hela världen. Som ombud är du vårt ansikte utåt, kansliets förlängda arm och lo­kal kontaktperson i landet.

Som ombud förväntas du:

  • Ge information om vad organi­sationen står för och hur vi kan hjälpa svenskar i utlandet
  • Vara kontaktperson för svenskar som bor i landet
  • Rekrytera nya medlemmar – individuella, företag och fören­ingar
  • Delta i evenemang med an­knytning till Sverige och mark­nadsföra Svenskar i Världen
  • Skicka en årlig rapport med frågor som svenskar i landet vill att organisationen ska driva och en uppskattning av antalet svenskar i området
  • Vara redaktör för landsidan på www.sviv.se och arbeta obe­hindrat med digitala medier

 

Vill du bli ombud? Skicka ditt CV och ett personligt brev till kans­liet svenskar.i.varlden@sviv.se

Läs mer om