Svenskar i Världens Huvudintressenter

Tack till våra partners och ombud

Nu så här i början av året vill vi tacka alla våra samarbetspartners för året som har gått och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Höjdpunkten för 2014 var Svenskar i Världens sommarprogram, som hade fler deltagare än någonsin tidigare. Under konferensen ”Sverige i Världen – Världen i Sverige” talade bland annat dåvarande Integrationsminister Erik Ullenhag (FP), dåvarande Handelsminister Ewa Björling (M) och inspirationsföreläsaren Magnus Lindkvist. Årets Svensk i Världen 2014 blev Spotify och dess grundare Daniel Ek och Martin Lorentzon. Priset delades ut av Kronprinsessan Victoria i samband med årsmöteslunchen på Grand Hôtel. Veckan avslutades med traditionsenlig familjegudstjänst på Skansen.

2014 var ett bra år för Svenskar i Världen. Vi fick gehör för två viktiga frågor som vi länge har verkat för: Den särskilda skatten för utlandsboende (SINK) sänktes den första januari 2014 från 25% till 20% och den första april 2015 blir det möjligt att genom en enkel anmälan återfå ett förlorat svenskt medborgarskap. Vi vet att båda dessa lagändringar är till glädje för många av våra medlemmar och vi fortsätter att verka för fortsatta förbättringar på olika områden, inte minst passfrågor och förenklat röstförfarande utomlands.

Vi har även fått ett antal nya ombud som bistår oss runt om i världen. Ombuden är en viktig länk mellan kansliet och våra medlemmar i världen. Vi vill tacka er för alla fina insatser!

I augusti i år anordnar Svenskar i Världen det fjärde Utlandssvenskarnas Parlament i Stockholm. Parlamentet är det enskilt viktigaste verktyget för oss att föra fram frågor som berör utlandssvenskarna. Arbetet med den stora kartläggningen av antalet utlandsboende svenskar fortsätter under våren. Vi hoppas på stor anslutning. Följ oss på Facebook och här på vår webbplats, för mer information om våra projekt och aktiviteter.

Svenskar i Världens Guldpartners

Svenskar i Världens silverpartners