Dataroaming på telefoner på väg att slopas

EU-parlamentet har röstat för en avskaffning av dataroamingavgifter före julen 2015. Nu ska medlemsstaterna granska och godkänna förslaget och kommissionen väntar sig en slutlig uppgörelse i slutet av året. I Sverige har IT-minister Anna-Karin Hatt varit kritisk till förslaget då hon befarar att slopade roamingavgifter kan leda till högre priser i landet, snarare än tvärtom.

Dataroaming