Bidrag och sponsring

Vår vision är att internationell erfarenhet gynnar individen, näringslivet och samhället i stort. Svenskar ska därför med framgång kunna bo, arbeta och studera utomlands, och Sverige ska kunna ta tillvara på den erfarenhet och kompetens utlandssvenskarna besitter.

Vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Vi synliggör deras utmaningar och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter. Dessutom hjälper vi existerande och blivande utlandssvenskar med information och stöd som underlättar deras utflytt, utlandsvistelse och hemflytt. Det gör vi i samarbete med olika partners och myndigheter.

Tycker du att vår organisation driver viktiga frågor? Vill du att vi ska kunna fortsätta representera utlandssvenskar i Sverige men har inte möjlighet att bli medlem, då kan du enkelt skänka ett bidrag till organisationen. Ingen slant är för lite. Många bäckar små!

Ge ditt bidrag genom att skänka valfri summa antingen till vårt bankgirokonto 732-0542 

Eller genom att swisha till 1230970400.

Särskilda projekt

Representerar du ett företag, en handelskammare, en svensk klubb och förening eller kanske en svensk skola i utlandet? Då är ni välkomna att stödja vår verksamhet, antingen genom att sponsra enskilda projekt och evenemang eller att bli partner. Om ert företag eller organisation vill vara med och stödja enskilda projekt och evenemang får ni gärna kontakta vårt kansli så berättar vi mer.