Projekt

På uppdrag av våra huvudintressenter driver Svenskar i Världen ett antal projekt.

 

Aktuella  projekt:

Nyligen genomförda projekt:

  • Material för dig som ska flytta utomlands
  • Nya medlemsvillkor

Senare under 2017 drar vi även igång:

  • Material för medflyttare
  • Seminarium om internationella studier