Projekt

På uppdrag av våra huvudintressenter driver Svenskar i Världen ett antal projekt.

 

Aktuella  projekt:

  • Varumärkeskampanj
  • Seminarium om internationella studier
  • Material för dig som ska flytta hem


Nyligen genomförda projekt:

  • Material för dig som ska flytta utomlands
  • Nya medlemsvillkor

 

Senare under 2017 drar vi även igång:

  • Utlandssvenskarnas Parlament
  • Sommarprogrammet
  • Årets Svensk i Världen
  • Material för medflyttare