Särskild inkomstskatt för utlandsbosatta

Vi har länge arbetet för att den särskilda inkomstskatten för utomlandsbosatta (SINK) ska sänkas. Sedan 1 januari 2014 är SINK-skatten 20 procent (en sänkning med 5 procent).

Vi anser att Finansdepartementet bör utreda möjligheterna att sänka SINK-skatten ytterligare.

Läs här Finansdepartementets svar i angående SINK (från 2015-12-11).

Här hittar du en lista över allt på vår webbplats som har med SINK att göra; Samlad info om SINK.