Sakfrågor

Vi bevakar, påverkar och informerar i frågor som är viktiga för utlandssvenskarna.

Vid Utlandssvenskarnas Parlament har våra medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och vi får möjlighet att på ett samlat sätt få veta vad som är viktigt för alla svenskar som bor utomlands.

Just nu arbetar vi utifrån tre övergripande sakområden: