Resolutioner och åsikter

Diskussionerna under Utlandssvenskarnas Parlament har resulterat i en stor mängd viktiga resolutioner som behandlat frågor om bland annat sänkt SINK-skatt, förenkling vid passförnyelse, ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora krissituationer i utlandet samt utlandssvenskarnas behov av en egen ombudsman. Nedan ser du de antagna resolutionerna från parlamentet 2015. Resolutionerna från parlamentet 2017 kommer att läggas upp här under hösten.

Här finner du de antagna resolutionerna från 2015

Här kan du läsa pressmeddelandet från senaste parlamentet.

Klicka här för att se de resolutionssvar som inkommit efter parlamentet. 

Här kan du läsa äldre resolutioner från tidigare år.