Stipendier

Svenskar i Världen delar inte ut feriebidrag eller stipendier.

Vi kan dock tipsa om nedan angivna stipendiefonder för information om ansökningstid och ansökningsformulär.

UISS-stipendier 

Uppsala International Summer Session har ett antal kurser mellan två till åtta veckor och på olika nivåer från nybörjarsvenska till mycket avancerad svenska. Svenskar i Världen har ett samarbete med UISS och delar också ut ett eget stipendium som motsvarar hela kursavgiften. Det finns även möjlighet att söka andra stipendier hos UISS. För ansökningshandlingar till sommarkurser, vänd dig direkt till
UISS, Box 1972, SE-751 49 Uppsala
tel: +46 (0)18 10 23 70
fax: +46 (0)18 12 12 18
För ytterligare information kontakta Nelleke van Oevelen-Dorrestijn,
e-post: director@uiss.org
hemsida: www.uiss.org

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Barn till utlandssvenskar kan under vissa förutsättningar få stipendium för studier i Sverige eller vid svensk skola i utlandet. Mer informaiton och ansökningshandlingar finns på www.stipendiefonderna.se

Kontaktpersoner
Maud Jansson
e-post: maud.jansson@stipfond.se
telefon: +46 73 434 57 83

Monica Trollsås
e-post: monica.trollsas@stipfond.se
telefon: +46 70 568 80 50

Box 5501, SE-114 85 Stockholm
Fonden disponerar, liksom vi, lokaler i Näringslivet Hus och har därför samma adress som SVIV.

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser nu stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2016/2017.
Sista ansökningsdag är den 15 september 2016.
Ansökningsformulär samt information om behörighetskrav finner du på Sverige-Amerika Stiftelsens webb: www.sweamfo.se
Sverige-Amerika Stiftelsen/Sweden-American Foundation
Box 5280
102 46 Stockholm
tel +46-(0)8-611 46 11 / 44
www.facebook.com/sweamfo