Ombud

Svenskar i Världen har ett nätverk av engagerade representanter runt om i världen. Med lokal kunskap och erfarenhet kan de bidra till en dialog om utlandssvenskarnas situation såväl som ge dig, som medlem i Svenskar i Världen, praktisk information inför din utflytt. När du väl är på plats eller på väg hem finns de också där för att vägleda dig i frågor som är aktuella för utlandssvenskar och hemvändare.

Med hjälp av kartan kan du söka upp ett ombud i just det område som intresserar dig.

Är du intresserad av att bli ombud i ditt land, kontakta kansliet på svenskar.i.varlden@sviv.se.

Uppdraget som ombud för Svenskar i Världen innebär att du

  • har god kunskap om vad organisationen står för och uträttar, och kan informera om oss i olika sammanhang till andra svenskar på orten/i landet.
  • är en god representant/ambassadör för Svenskar i Världen och fungerar som kontaktperson för människor som söker information om din bostadsort/ditt land.
  • gör ditt bästa för att rekrytera nya medlemmar, både individuella personer och företag/föreningar.
  • är en aktiv deltagare vid olika evenemang med svenskanknytning i området och marknadsför Svenskar i Världen samt informerar kansliet om sådant som vår organisation kan ha intresse av, samt göra något åt.
  • skickar en kort rapportering i slutet av året, från året som gått, till kansliet; med vilka frågor som svenskarna vill att vi ska driva och en uppskattning av hur många svenskar som bor i området.
  • fungerar som lokalredaktör för ”ditt” lands sida på vår webbplats.

Väl ur listan nedan för att hitta ombud i det land som intresserar dig.