Nätverk

Svenskar i Världen har ett nätverk av engagerade representanter runt om i världen. De är våra ombud. Med lokal kunskap och erfarenhet kan de bidra till en dialog om utlandssvenskarnas situation såväl som ge dig, som medlem i Svenskar i Världen, praktisk information inför din utflytt. När du väl är på plats eller på väg hem finns de också där för att vägleda dig i frågor som är aktuella för utlandssvenskar och hemvändare.

Med hjälp av kartan kan du söka upp ett ombud i just det område som intresserar dig.