Kära läsare,

Välkomna till årets första nummer av Svenskar i Världen! 2017 ser ut att bli ett utmanande och innehållsrikt år med stora händelser på den internationella scenen. På kansliet förbereder vi det sjätte Utlandssvenskarnas Parlament, följer upp tidigare resolutioner och samlar information om nya frågor som medlemmar ber oss ta upp.

Alla resolutioner från 2015 finns på webbplatsen och kan tjäna som inspiration till nya ämnen att ta upp i sommar. Om ni har önskemål om nya områden ni vill att vi ska belysa så hör av er till mig. Parlamentet är ett ypperligt sätt att lyfta fram utandssvenskarnas intressen och påverka politiker och myndigheter. Så gör din röst hörd där!

Utlandssvenskarnas parlament och årsmötet äger rum den 22-23 augusti i Stockholm. Det är en vecka när ”allt händer”. Samtidigt är det sista Sverige-veckan för många utlandssvenskar, så vi hoppas att många kan delta.

När man frågar utlandssvenskar om vilka frågor de önskar att Svenskar i Världen ska driva, hamnar alltid passfrågan i topp. Vi kommer i vår att ha en förnyad diskussion med UD och polisen om förnyelse av pass i utlandet, mobila passtationer, kostnader i utlandet, med mera.

En annan aktuell fråga gäller e-röstning. Där ser vi idag ingen rörelse i Sverige, men vi jobbar inom vår europeiska samarbetsorganisation Europeans Throughout The World (ETTW) för att sprida information om denna viktiga möjlighet, som redan fungerar väl i flera grannländer. E-röstning skulle säkerligen höja valdeltagandet, även vid val till Europaparlamentet.

Under våren kommer vi att träffa en grupp riksdagsmän som tidigare deltagit i våra program för att om möjligt få till stånd en vängrupp för utlandssvenskar i riksdagen. En sådan skulle ge oss ytterligare ett värdefullt nätverk för framtiden.

Som ni vet är Svenskar i Världen en medlemsorganisation och därför beroende av stöd från föreningar, klubbar och enskilda som vill bidra till verksamheten. Vi behöver fler medlemmar för att säkra vår överlevnad och jag ber er läsare att ni stödjer oss som betalande medlemmar eller som prenumeranter på tidning och nyhetsbrev.

Det har blivit enklare att anmäla sig och att betala för att få ta del av vår rådgivning och alla förmåner. Hjälp oss gärna med att sprida tidningen vidare i era olika nätverk!

Många varma vinterhälsningar,

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare