de blev säkert pirater för att europeerna fiskat

Hem Forum de blev säkert pirater för att europeerna fiskat

#9313

slut i deras vatten. Säkert levde också somalierna fredligt om de kunnat försörja sig med rättvisa metoder. Världen är så f-t orättvis, och oavsett om Obama är president eller ej, denna staffagefigur, så har han gett sig på sina egna, eller nästintill. Förräderi är det enda som lönar sig på jorden.Fy f-n. Varför inte ha beväpnade styrkor med i de båtar som måste färdas i dessa krigiska vatten, som man väl gör på egen risk?