Thailand

Thailand

Thailand, officiellt Konungariket Thailand, tidigare känt som Siam, är ett land beläget i centrala delen av den indokinesiska halvön, i Sydostasien.

Här på landssidan finns nyheter, länktips, senaste nytt från ambassaden, reseinformation från UD, våra ombuds kontaktuppgifter, evenemang i landet samt möjligheten att kontakta svenskar som bor i Thailand.

Anmäl din utlandsvistelse
Glöm inte att skriva upp dig på ambassadens svensklista om du befinner dig utomlands! Vid en konsulär krissituation i landet du befinner dig i kan UD/ambassaden använda dessa uppgifter för att snabbt kunna komma i kontakt med dig. Skriv upp dig på svensklistan här.

Nu finns samlad information om hemflytt
Svenskar i Världen motsätter sig en höjning av SINK-skatten

Ombud i Thailand

Jonas Looström

Jonas Looström

Hua Hin +46705135460 E-post
Jag är till största delen egen företagare inom delikatesser och vin. Mångsysslare för övrigt inom media, konst, byggprojekt mm.

Intresserad av att vara ombud?

Är du intresserad av att vara ombud i Thailand?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se

Reseinformation från Sweden Abroad

Avrådan

Avrådan från resor till de sydligaste provinserna i Thailand

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till de fyra södra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla. Beslut om avrådan togs den 18 september 2006. Avrådan gäller tills vidare.

Provinsen Satun omfattas inte av UD:s avrådan, därmed inte heller landgränsen mellan Thailand och Malaysia i provinsen Satun. Dock gäller avrådan fortfarande alla tågresor över gränsen, eftersom järnvägslinjen leder genom provinser som omfattas av avrådan. Ambassaden uppmanar till försiktighet vid samtliga resor över landgränsen mellan Thailand och Malaysia.

Allmänna säkerhetsläget

I maj 2014 genomfördes en militär statskupp i Thailand. Den militärledda regeringen sitter fortsatt vid makten och omfattande restriktioner på bland annat yttrande- och församlingsfrihet råder i hela landet.

Besökare i landet uppmanas följa händelseutvecklingen. Bangkok Post och The Nation är två av landets engelskspråkiga dagstidningar. Det är viktigt att alltid bära med sig pass eller annan ID-handling.

Gränsområdet mellan Thailand och Kambodja

Thailand och Kambodja har under flera årtionden tvistat om Preah Vihear, ett tempelområde vid gränstrakterna mellan de båda länderna. Tvisten har emellanåt lett till militära skärmytslingar, men säkerheten i området har de senaste åren förbättrats och polisstyrkor har till stora delar ersatt den militära närvaron på båda sidor av gränsen. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen och att följa anvisningar från lokala myndigheter. 

Provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till de fyra södra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla med anledning av att det kontinuerligt sker attentat i dessa områden. Skottlossning, explosioner och bränder med dödlig utgång sker frekvent och riktas framför allt mot militär, regering och officiella byggnader. Attacker har också utförts på allmänna platser exempelvis vid shoppingdistrikt, allmänna transportmedel, hotell och nöjesanläggningar. I dessa provinser råder undantagstillstånd. Detta innebär att staten har vidtagit kraftiga säkerhetsåtgärder i syfte att söka kontrollera våldsamheterna och ger myndigheter möjligheten att exempelvis införa utegångsförbud.

Terrorism

Det finns en risk för terrordåd i Thailand. Såväl småskaliga som större attentat har genomförts och de har inträffat även i andra områden än de fyra södra provinserna som Utrikesdepartementet avråder från att resa till.

Ett antal bränder och bombattentat inträffade på flera håll i Thailand den 11 och 12 augusti 2016. Attentaten skedde i bland annat Hua Hin, Surat Thani, Phuket, Trang och Khao Lak. Fyra personer avled och 34 personer skadades. Den 17 augusti 2015 skedde ett bombattentat nära Erewanreliken i centrala Bangkok. 20 personer avled och 125 personer skadades. Den 7 mars 2015 detonerade en handgranat utanför en domstolsbyggnad i Bangkok. Inga personer skadades vid attacken. Den 1 februari 2015 detonerade två mindre sprängladdningar i Bangkoks centrala shoppingdistrikt Siam varvid en person skadades.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring officiella byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringskansliets hemsida.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Regnsäsongen i merparten av landet varar mellan maj och oktober månad. Kraftiga monsunregn kan leda till översvämningar och jordskred. Runt Phuket och vid den övriga kusten vid Andamansjön förekommer det särskilt kraftiga strömmar under regnperioden. På Phuket är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland turister.

I delar av Thailand förekommer jordbävningar. Jordbävningar under havet i regionen kan förorsaka flodvågor. Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas samt researrangörens anvisningar i en farlig situation och att på förhand informera sig om evakueringsvägar på exempelvis hotellet.

Information om den aktuella vädersituationen kan erhållas från Thailands meteorologiska institut. Information kan även fås via de thailändska myndigheternas hotline: 1111.

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om en situation är att följa rapportering i media, exempelvis genom engelskspråkiga dagstidningar såsom Bangkok Post och The Nation.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För information om in- och utresebestämmelser hänvisas därmed i första hand till Thailands ambassad i Stockholm eller immigrationsmyndigheten i Thailand, Immigration Bureau.

Resenärer med svenska pass som reser till Thailand för turiständamål och som önskar stanna maximalt 30 dagar samt kan uppvisa en utresebiljett inom dessa 30 dagar behöver inte söka visum inför inresa. I normalfallet erhålls tillstånd att stanna i 30 dagar vid inresa via flygplats, och 15 dagar (upp till 30 dagar beroende på gränspolisens bedömning) vid inresa över landgräns för svenska passinnehavare. Resenärer som vid inresa erhållit tillstånd att stanna i 30 dagar har möjlighet att ansöka om att förlänga vistelsen med ytterligare 30 dagar hos immigrationsmyndigheten. Observera att det endast är möjligt att resa in via landgräns utan visum två gånger per kalenderår.

Inresestämpeln visar hur länge du får stanna i landet. Notera detta noga så att du inte riskerar att stanna längre än vad du får. För utresa från Thailand gäller att inresestämpel kan uppvisas. Om nytt svenskt pass har erhållits måste överföring av inresestämpeln till det nya passet göras hos immigrationsmyndigheten.

Thailand tillämpar den internationella rekommendationen att passet ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa. Ambassaden känner till att passinnehavare med kortare giltighetstid på passet ibland tillåts resa in i landet, men känner också till att resenärer blir nekade inresa av samma anledning. Ambassaden rekommenderar därför att passet är giltigt i minst sex månader vid inresa till Thailand.

Thailand accepterar inresa med svenskt provisoriskt pass, förutsatt att passet är giltigt i minst sex månader vid inresa. Visum kan krävas inför inresa med provisoriskt pass, kontrollera detta med en thailändsk ambassad.

Striktare visumregler

Från och med den 20 mars 2016 tillämpas striktare visumregler i Thailand. Besökare som stannar i landet efter det att visumet har gått ut riskerar att få ett inreseförbud. Besökare som har stannat längre än 90 dagar efter att viseringen har gått ut får ett ettårigt inreseförbud. Besökare som har stannat längre än ett år utan giltig visering får ett treårigt inreseförbud och besökare som har stannat mer än tre år får ett femårigt inreseförbud. En besökare som har stannat i Thailand utan giltig visering i mer än fem år får inte resa tillbaka till Thailand under de närmsta tio åren. Ovan gäller besökare som frivilligt överlämnar sig till thailändska myndigheter. En besökare som arresteras får ett femårigt inreseförbud om viseringen har överskridits med kortare tid än ett år och ett tioårigt inreseförbud om viseringen har överskridits med längre tid än ett år. För ytterligare information, kontakta thailändska immigrationsmyndigheten.

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar och olyckor som kan drabba dig utomlands, har du ett eget ansvar för din hälsa och vårdkostnader. Det är därför mycket viktigt att du säkerställer att du har en försäkring som täcker hela resans längd och att du kontrollerar vad försäkringen täcker före avresan. Läs vidare om vikten av att vara försäkrad nedan under Försäkringsskydd.

Det finns utmärkta privata sjukhus i Thailand, men de kan vara dyra. Allmänna sjukhus och kliniker är ibland undermåliga, särskilt utanför storstäderna.

Personer med hjärtfel och diabetiker bör informera sig om det tropiskt heta klimatets inverkan, inte minst i samband med alkoholförtäring.

Giftiga maneter såsom blåsmaneter (portugisisk örlogsman) och havsgeting påträffas med jämna mellanrum vid kusterna, särskilt under regnsäsong. Thailändska myndigheter inför ibland badförbud med anledning av att det förekommer giftiga maneter nära land. Besökare uppmanas att informera sig, att vara vaksamma i vattnet och att följa lokala myndigheters instruktioner.

Malaria förekommer i Thailand men enbart i vissa områden. För ytterligare information läs gärna vidare på 1177 Vårdguiden.

Denguefeber

Denguefeber, ett virus som sprids via myggor, förekommer i hela landet och flertalet av de svenska resenärer som får denguefeber smittas just i Thailand.

För mer information om symtom och förebyggande åtgärder, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Zikavirus

Man tror att zikavirus har funnits länge i Thailand och att det finns spritt i hela landet. Enligt hälsoministeriet skedde en viss ökning av antalet smittade under 2016.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Läkemedel – införsel i Thailand

För generell information om vad som gäller för införsel/utförsel av medicin samt huruvida tillstånd krävs för att föra in/ut din specifika medicin, läs vidare här:
http://permitfortraveler.fda.moph.go.th/ 

Det är exempelvis olagligt att föra in vissa typer av ADHD-mediciner till Thailand. Det kan finnas en möjlighet att få sådan medicin utskriven i Thailand. För mer information kontakta:

I Bangkok:
Samitivej Srinakarin Hospital
Chayada Klinpongsa / Sansanee Silapakul
International Affairs Coordinator
488 Srinakarin Road, Suanluang
1025010250 Bangkok , Thailand
Tfn: +66 2 731 70 00, +66 2 378 90 00
Fax: +66 2 731 70 44
www.samitivejhospitals.com
E-post: info.snh@samitivej.co.th

I Phuket:
Bangkok International Hospital
44 Chalermprakiat Ror 9 Road
Phuket 83000
Tfn: +66 76 24 94 00
Fax: +66 76 36 18 00
www.phuketinternationalhospital.com

Mer information

För ytterligare information om hälsosituationen i Thailand samt gällande rekommenderade vaccinationer inför resa till Thailand, se exempelvis 1177.se.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Exempelvis är den thailändske kungen generellt högt aktad och vördad av thailändare. Att fälla kritiska kommentarer, förstöra bilder på medlemmar av kungafamiljen eller på annat sätt agera på ett sätt som kan uppfattas vanära kungahuset betraktas i Thailand som ett allvarligt brott som i värsta fall kan resultera i långa fängelsestraff.

Vidare är straffen för innehav, försäljning och produktion av narkotika mycket hårda i Thailand. Även mindre mängder kan resultera i fängelsestraff och deportering. Ambassaden får regelmässigt information om att svenska medborgare grips för narkotikainnehav. Oftast rör det sig om små mängder av marijuana, ecstasy eller amfetamin. Det förefaller ibland som om säljare och angivare arbetar i maskopi.

Ett förbud mot rökning på ett 20-tal stränder i Thailand råder från och med den 1 februari 2018. Förbudet innebär att det är förbjudet att röka eller kasta cigarettfimpar annat än på anvisade platser och inkluderar även all form av nedskräpning på dessa stränder. Förbudet råder på stränder i flera provinser och inkluderar turistorter i Pattaya, Hua Hin, Krabi, Phuket, Rayong och Koh Samui. Det är vidare förbjudet att föra in e-cigaretter i Thailand. Ambassaden har även kännedom om att personer blivit gripna med anledning av att de röker e-cigaretter. Den som bryter mot något av dessa förbud kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse.

Det anses inte lämpligt för kvinnor att bada topless. Vid besök på landsbygden kan det ofta vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara etc. Synen på vad som är en lämplig klädsel kan för en svensk te sig relativt konservativ. 

Thailand är ett till större delen buddhistiskt land och man bör respektera de religiösa seder som brukas.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är vanligt med stölder i turisttäta områden och sker exempelvis med hjälp av ficktjuvar eller genom väskryckningar av tjuvar på motorcyklar. Det händer att värdesaker tas från väskor medan ägaren sover vid transport med exempelvis buss eller tåg.

Incidenter bör anmälas till lokal polis alternativt thailändska turistpolisen, hotline 1155.

Ädelstenssvindel i Thailand

Resande som blivit lurad att köpa ädelstenar, som senare visar sig vara betydligt mindre värda än försäljaren utlovat, kan vända sig till följande thailändska myndigheter:

Tourist Police
Tourism Authority of Thailand
Ratchadamnoen Nok Avenue
Bangkok
Tfn. lokalt: 1155

Tourism Authority of Thailand (TAT)
Head Office
Tourist Assistance Center
1600 New Petchburi Road
Makkasan, Rachatewi
Bangkok 10 310

Tfn: +66 2 250 55 00
Fax: +66 2 250 55 11
E-post: assist@tat.or.th
www.tat.or.th

Thailändska ambassaden i Stockholm
Tfn: +46 8 791 73 40
E-post: info@thaiembassy.se

Tourism Authority of Thailand (i Sverige)
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Tfn: +46 8 700 56 91
Fax: +46 8 700 56 99
E-post: info@tourismthailand.se

Den thailändska turistpolisen har dessutom lanserat en gratisapp, The Tourist Buddy, för Iphone och Ipad, där viktiga kontaktuppgifter framgår och som även möjliggör nödrop med positionsangivelse.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Thailand avviker helt från den svenska. Det är livsviktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Notera också att Thailand har vänstertrafik. Många turister omkommer årligen i trafikolyckor, framför allt i motorcykelolyckor, runt om i Thailand.

Om man hyr en motorcykel eller moped bör man tänka på att fordonen sällan är försäkrade. Den som hyr ett fordon är alltid ansvarig för alla skador som kan förorsakas fordonet. Man bör inte lämna sitt pass i pant när man hyr ett fordon. Trafikolyckor, där den ena parten är en utlänning, betraktas nästan undantagslöst som förorsakade av utlänningen. Skadeersättningskraven vid olyckor är ofta överdrivna.

Säkerhet vid båtresor

Olyckor förekommer i samband med att turister färdas med båt i Thailand. Sådana olyckor omfattar såväl färd med mindre motorbåtar som färd med större båtar och färjor. Olyckor sker till följd av kollisioner, bränder, eftersatt underhåll och/eller överlastade båtar. Olyckor inträffar också till följd av svåra väderförhållanden, framför allt under regnperiod. De olyckor som hittills rapporterats har inte sällan inträffat i mörker, det vill säga under kvällar och nätter.

Det är viktigt att redan innan resan startar försäkra sig om båtens säkerhetsstandard, till exempel att räddningsutrustning finns tillgänglig samt att undersöka var evakueringsvägarna finns.

Ofta kan hotellen vara behjälpliga med bokning av båtresor.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en giltig och täckande reseförsäkring vid vistelse i Thailand. Vård som inte är livshotande inleds ofta inte förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning. Vid olycksfall ska den skadade eller medresenär därför genast kontakta aktuellt försäkringsbolag som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Övriga upplysningar

Telefonnummer som är bra att ha:

• Thailändska regeringens 24/7 callcenterfunktion, lokalt telefonnummer: 1111.
• Information om flygtrafik/ situationen vid flygplatserna, lokalt telefonnummer: 1722.
• Turistpolisen, lokalt telefonnummer: 1155.
• Trafikpolisen, lokalt telefonnummer: 1197.
• Thailändska turistmyndigheten, lokalt telefonnummer: 1672.

Bangkoks två flygplatser

Bangkoks största flygplats heter Suvarnabhumi. Den gamla flygplatsen, Don Muang, används fortfarande framför allt för regionala flygresor. Transitbuss finns mellan de båda flygplatserna. Vilken flygplats som gäller bör framgå av bokningen. Om du är osäker, kontakta ditt flygbolag.

Källa: Reseinformation Thailand