Frankrike

Frankrike

Frankrike, formellt Republiken Frankrike, alternativt Franska republiken, är en republik i Västeuropa. Frankrike har kust mot Atlanten, Engelska kanalen och Medelhavet.

Här på landssidan finns nyheter, länktips, senaste nytt från ambassaden, reseinformation från UD, våra ombuds kontaktuppgifter, evenemang i landet samt möjligheten att kontakta svenskar som bor i Frankrike.

Ombud i Frankrike

Anders Fogelström

Anders Fogelström

Paris
Konsult och interimschef med specialisering i interkulturellt ledarskap. Bosatt i Paris, medlem i styrelsen för Svenska handelskammaren i Frankrike, Swedish Chambers International samt SNS Frankrike.
Annika Gummesson

Annika Gummesson

Paris
Bosatt i Paris sedan 1993 med nàgra mellanàr i New York. Utbildad  internationell civilekonom och har arbetat som Marknads- & Försäljningschef inom diverse brancher genom àren, bl.a. Affärsresor, Media, IT, Service. Har tvà barn som gàr pà Lycée International. Medlem i Svenska Handelskammaren, Svenska Klubben/Businet och SNS i Paris.
Daniella Bumb

Daniella Bumb

Bordeaux
Jag är språklärare och livsnjutare som bor mellan Château Pape Clément och Château Haut Brion!
Nils Ingvar Lundin

Nils Ingvar Lundin

HYÈRES
Permanent bosatt i Hyères, södra Frankrike, sedan 2006. Är styrelseledamot i svenska Rivieraklubben och där ansvarig för information och publikationer. Har varit Informationsdirektör för Ericssonkoncernen och för Investor. Tidigare reporter och nyhetschef inom Sveriges Television fram till mitten av 80-talet. Tillbringade även tre år i Mellanöstern som pressofficer, FN-observatör och vikarierande informationschef för UNTSO.
Torbjörn Ihre

Torbjörn Ihre

Thouars, dep Deux-Sevres
Sedan 2007 bosatt i Thouars i Loiredalen. Tidigare i Bryssel, två omgångar och Washington DC, som chef för Ericssons lobbyingverksamhet på dessa platser. Livligt umgänge med lokala fransmän och aktiva i stadens politiska liv.

Intresserad av att vara ombud?

Är du intresserad av att vara ombud i Frankrike?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se

Användare i Frankrike

Du måste logga in eller registrera dig för att kunna se vilka användare som bor i Frankrike.

Reseinformation från Sweden Abroad

Aktuella händelser

Uppdatering 2016-08-16

Frankrike har fortfarande högsta säkerhetsnivå  gällande eventuella terrorhot. Undantagstillståndet som rått alltsedan novemberattackerna 2015 har efter terrorattacken i Nice den 14 juli förlängts av Nationalförsamlingen ytterligare 6 månader till 26 januari 2017.

Efter terrorattentatet den 14 juli i Nice har läget nu återgått till normalt. Promenade des Anglais är öppen för allmänheten. Det finns fortfarande en stor närvaro av polis och militär.

Givet det höga terrorhotet uppmanar franska myndigheterna allmänheten till ökad vaksamhet samt att noga följa råd och anvisningar om något skulle inträffa.

Angående undantagstillståndet i Frankrike

Det undantagstillstånd som infördes av President François Hollande den 13 november 2015 kvarstår. Ambassaden uppmanar generellt till vaksamhet i synnerhet vid större folksamlingar. Det förekommer en ökad polisnärvaro och kontroller i landet. Ytterligare våldshandlingar eller attentatshot i Paris och Frankrike går inte att utesluta och det är därför klokt att vara fortsatt vaksam och vara extra uppmärksam på det som ter sig avvikande i sammanhanget.

Klicka här för mer information på franska myndigheters webbsidor angående säkerhetsläget i Frankrike.

Allmänna säkerhetsläget

Frankrike är allmänt sett ett tryggt resmål. Liksom övriga EU-länder har Frankrike förstärkt säkerhetsåtgärderna med tanke på eventuella terrorattacker.

I storstäderna (Paris, Lyon, Nice och Marseille) bör man iaktta särskild försiktighet, bland annat på grund av ficktjuvar.

Frankrikes utomeuropeiska territorier Martinique, Guadeloupe, Guyana, Franska Polynesien, Nya Kaledonien och ö-områdena Réunion, Mayotte, Wallis och Futuna och Saint Pierre och Miquelon är i regel trygga resmål.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Isil i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Franska Inrikesministeriet har lanserat appen SAIP. Appen skickar notiser och information till den som befinner sig i ett krisdrabbat område. SAIP finns på engelska och franska. Ladda ner den för iOS och Android.

Du finner mer infromation på den franska administrationens webbplats, Service-Public.fr:

Sécurité : le plan vigipirate

Läs mer om turism och terrorism på UD:s webbplats

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Översvämningar förekommer så gott som varje år på olika håll i landet. I Sydfrankrike och på Korsika förekommer skogsbränder, särskilt sommartid. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör absolut iakttas.

In- och utresebestämmelser

Resehandlingar

Även om både Frankrike och Sverige är medlemmar i EU och Schengen är det endast ett giltigt pass som gäller som resehandling för in- och utresa till Frankrike. Nationellt ID-kort inom EU fungerar också, dvs. ett ID-kort som visar nationalitet, ett id-kort som är utfärdat av polisen. Man kan INTE resa på ett körkort eller id-kort utfärdade av Skatteverket, bank eller posten. Har man ett UT-kort i Sverige ska man medföra det samt nationellt pass.

Hälso- och sjukvård

Ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkringskassa. Du har då rätt till akut sjukvård när du vistas i annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Kortet beställer du hos Försäkringskassan.

När det gäller det allmänna hälsoläget i Frankrike så finns information om detta på följande länk:

Information om det allmänna hälsoläget

På den franska ön Réunion i Indiska oceanen förekommer sjukdomen chikungunya. Det är en virusinfektion som sprids av myggor och ofta yttrar sig i hög feber, huvudvärk och ledvärk, som kan vara i flera veckor. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Det finns inte någon medicin mot sjukdomen, utan man bör i stället skydda sig mot myggbett genom myggmedel, täckande klädsel, impregnerat myggnät etc.

På Réunion med 780 000 invånare nådde epidemin en höjdpunkt i februari 2006, spridningen har därefter minskat. Enligt världshälsoorganisationen WHO är sjukdomen i sig själv däremot sällan dödlig. Gravida, kroniskt sjuka och personer med nedsatt immunförsvar bör vara särskilt försiktiga.
Mer information om chikungunya-epidemin finns på webbplatsen för den:

Europeiska smittskyddsorganisationen

 

Virusinfektionen zika

Fall av virusinfektionen zika har under 2015 rapporterats från Kap Verde, Oceanien, Syd- och Centralamerika och 2016 även rapporterats från Karibien.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens webbsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Under utbrotten i Polynesien och Brasilien har infektionen dock i vissa fall misstänkts kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal nyfödda med mikroencefali och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks kunna vara associeras till infektionen men sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd. På grund av de nu misstänkta komplikationerna till infektionen är det extra viktigt att gravida kvinnor vidtar åtgärder för att skydda sig mot att bli infekterad. Kontakt bör tas med mödravården i Sverige före avresa. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

Pan American Health Organization 

Enligt ett pressmeddelande (22 januari 2016) rekommenderar Frankrikes hälso- och socialdepartement gravida kvinnor och kvinnor som planerar en graviditet att skjuta upp eventuella resor till de områden där zikaviruset förekommer, samt att innan avfärd uppsöka läkare för att informera sig om vilka komplikationer en zikavirusinfektion kan medföra. (Ambassadens översättning) 

 «Il est recommandé aux femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse et ayant le projet de se rendre dans des zones où sévit le Zika, d’envisager un report de leur projet de voyage, ou, en tout cas de consulter un médecin avant le départ pour être informées sur les complications pouvant survenir lors d’une infection par le virus Zika.»

Klicka här för information angående Frankrikes hälso- och socialdepartements rekommendation: 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, i tåg och på tunnelbanan. Som allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe. Charterresenärer bör iaktta researrangörens anvisningar gällande resmålet.

I större städer vid Medelhavskusten och på annat håll förekommer allt oftare väskryckning och liknande från bilar under färd. När bilen stannar, exempelvis vid rött ljus, händer det att rånare på motorcykel sliter upp bildörren och rycker åt sig handväskor och andra värdesaker för att därefter försvinna i trafikvimlet. Håll därför bildörrarna låsta även under färd. Låt inte väskor och värdesaker ligga synliga i bilen under färd. Låt inte heller värdesaker ligga kvar i bilen, även om du bara lämnar bilen en kort stund.

Trafiksäkerhet

Notera att sedan den 1 juli 2012 måste alla som kör bil, motorcykel eller buss i Frankrike ha med sig en alkoholmätare, dock är det sedan den 1 mars 2013 inte längre ålagt med böter ifall man inte har en alkoholmätare i bilen. Detta gäller även turister och utländska fordon. Bestämmelserna omfattar alla fordon med en cylindervolym på mer än 50 kubikcentimeter. I Frankrike kallas alkoholmätare "éthylotest" och går att köpa bl.a på flera apotek.

Den franska trafikkulturen avviker betydligt från den svenska så uppmärksamhet är på sin plats, t.ex. vid omkörningar. Punktstrejker förekommer och kan störa den allmänna trafiken.

Försäkringsskydd

För eventuella sjukdomsfall bör man ta med ett europeiskt sjukvårdskort, som utfärdas av Försäkringskassan. Reseförsäkring rekommenderas. Särskilt sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet och dödsfall är kostsamma och svåra att arrangera utan privat reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Det allmänna nödnumret är 112.

Källa: Reseinformation Frankrike