Chile

Chile

Ombud i Chile

Intresserad av att vara ombud?

Är du intresserad av att vara ombud i Chile?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se

Användare i Chile

Du måste logga in eller registrera dig för att kunna se vilka användare som bor i Chile.

Reseinformation från Sweden Abroad

Allmänna säkerhetsläget

Chile är ett relativt tryggt land. Dock bör sedvanliga försiktighetsmått givetvis iakttas, som att inte bära värdesaker på sig, inte röra sig ute ensam efter mörkrets inbrott, inte anlita pirattaxi/bussar, hålla kontinuerlig uppsikt över ägodelar etc.

 

Terrorism

Den 8 september 2014 ägde ett bombattentat rum i en affärsgalleria i anslutning till tunnelbanestationen Escuela Militar i Santiago. Resenärer uppmanas att vara uppmärksamma när de befinner sig i och omkring offentliga byggnader och på allmänna transportmedel. Under 2014 har en rad mindre explosioner ägt rum främst riktade mot officiella byggnader i Santiago. Attentaten tros ha utförts av nationella anarkistiska grupper. Chile har inte direkt berörts av internationell terrorism.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Chile ligger i det andiska jordbävningsområdet, vilket medför att mindre skalv förekommer regelbundet. Dock inträffar större jordbävningar med ojämna mellanrum och den senaste stora jordbävningen (uppmättes till 8,4 på momentmagnitudskalan) inträffade den 16 september 2015 utanför kusten från Illapel i Coquimboregionen.

För byggnader och infrastruktur i Chile gäller seismiska säkerhetskrav, varför skador till följd av stora jordbävningar kan reduceras betydligt i modern bebyggelse, medan äldre och traditionell bebyggelse drabbas mycket hårdare.

Om en jordbävning av större skala inträffar uppmanas de som vistas i närheten att höra av sig till anhöriga samt att följa lokala myndigheters råd och anvisningar. På grund av hårt tryck på telefonnät efter en sådan händelse kan dessa oftast slås ut. Vanligtvis fungerar ändå mobila Internetuppkopplingar, varför applikationer och sociala medier kan vara fungerande alternativ. På följande hemsida kan du läsa mer om det chilenska inrikesministeriets beredskapsåtgärder vid jordbävningar och andra katastrofer.

ONEMI

In- och utresebestämmelser

Svenskar behöver inte visum om besöket ska vara högst 90 dagar. Ansökan kan göras efter inresan om ytterligare vistelsetid önskas. Det turistkort (kopian av inreseblanketten) man får vid inresan ska uppvisas vid utresan. Resenärer som har dubbla medborgarskap (svenskt/chilenskt) liksom utanför Chile födda barn till chilenska medborgare, och svenska adoptivbarn födda i Chile, tillråds att inför resan kontakta Chiles generalkonsulat för information om in- resp. utresebestämmelser.


Personer med dubbelt medborgarskap kan vid chilensk inresekontroll bli informerade om att man måste resa ut med chilensk resehandling. Ambassaden råder personer som får denna information vid inresan att direkt kontakta Policía Internacional för att få bekräftat att detta stämmer i varje enskilt fall.

Kontaktuppgifter till Policia Internacional:

Kontor i Santiago: (+56 2) 227081043
Kontor på flygplatsen: (+56 2) 227082659
Hemsida: www.investigaciones.cl

Information om in- och utresebestämmelser för minderåriga
"Policia Internacional" är den myndighet i Chile som ansvarar för in-/utresekontroll. Det är viktigt att innan resan kontrollera vilka handlingar som krävs vid in-/utresa. Information om detta finns på Chiles Generalkonsulats hemsida och "Policia Internacional"

Information om tullregler
Deklarera alla organiska produkter som medtas in i landet. Mer information finns att finna på
Servicio Agrícola y Ganadero och
Chilenska konsulatet i Stockholm

Hälso- och sjukvård

I större städer finns tillgång till privat sjukvård med europeisk standard. Ta alltid kontakt med vaccinationscentral innan avresa för aktuell information.

Kranvattnet är drickbart, men vid kortare besök kan buteljerat vatten rekommenderas.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Skylta inte med värdesaker såsom kameror, dyra klockor, smycken eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn! Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox. Vid ankomst till flygplatsen i Santiago bör transport beställas över disk i ankomsthallen. Använd endast markerade
taxibilar, och efter mörkrets inbrott förbeställd taxi (så kallad radiotaxi).

Bildörrar bör hållas låsta, och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

Uppsikt över drinkar tillråds vid besök på barer och diskotek.

Polisen i Chile går under namnet Carabineros de Chile.

Akuttelefonnummer till polisen är 133.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Chile avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar. Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen medan man kör. Straffet för rattfylleri har skärpts och innebär nu nolltolerans.

Försäkringsskydd

Kontrollera att du har giltig reseförsäkring. Det är resenärens ansvar att tillse att han eller hon har en giltig försäkring för sin vistelse. Reseförsäkring/hemförsäkring behövs för att täcka kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Ingen överenskommelse finns mellan Sverige och Chile om täckning av vårdkostnader. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars måste separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.


Vid olycksfall ska du, eller medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcetral etc.), som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Övriga upplysningar

I Valparaíso samt Iquique representeras Sverige lokalt av en honorärkonsul.

Se även Chiles statliga turistbyrå för aktuell information: SERNATUR.

Se också Vanliga Frågor och Svar Chile.

Källa: Reseinformation Chile