Chile

Chile

Chile är ett land i Sydamerika som är beläget mellan Stilla havet och Anderna. Landet gränsar till Peru i norr, Bolivia i nordost samt Argentina i öster och söder om Drakes sund. Drygt 16 miljoner människor bor i Chile.  I samband med militärkuppen i Chile 1973 tog den chilenska invandringen till Sverige fart och idag bor nära 30 000 chilenskfödda invånare i Sverige.

Här på landssidan finns nyheter, länktips, senaste nytt från ambassaden, reseinformation från UD, våra ombuds kontaktuppgifter, evenemang i landet samt möjligheten att kontakta svenskar som bor i Chile.

Ombud i Chile

Intresserad av att vara ombud?

Är du intresserad av att vara ombud i Chile?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se

Användare i Chile

Du måste logga in eller registrera dig för att kunna se vilka användare som bor i Chile.

Reseinformation från Sweden Abroad

Aktuella händelser

Information om zikavirus

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. De som får symptom får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

Ska kvinnor som är eller försöker bli gravida undvika att resa till länder med spridning av zikavirus?

Folkhälsomyndigheten anser att risken vid zikavirusinfektion för gravida nu är etablerad och bör vägas in tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna. Kvinnor som är eller försöker bli gravida bör konsultera läkare eller mödravårdscentral för individuell rådgivning inför resor till tropiska områden.  Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirusspridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker. Gravida kvinnor som vill eller behöver genomföra sin resa kan få råd om förebyggande åtgärder.

Läs mer information om zikaviruset och Folkhälsomyndighetens råd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

På Påskön rapporterades fall av zikaviruset under 2014. På fastlandet i Chile har Aedes-myggan, den typ av mygga som bär zikavirus, påfunnits i Arica i norra delen av landet, nära gränsen till Peru.

Chilenska hälsoministeriet presenterar rekommendationer till bosatta och besökare i Chile:

http://www.minsal.cl/virus-zika/

Information om denguefeber

Fall av denguefeber har i början av 2016 påvisats på Påskön. Denguefeber är en virussjukdom som sprids via myggor och som i vissa fall kan orsaka allvarliga symptom. Med tillgång till sjukvård kan allvarliga bieffekter av sjukdomen motverkas. Det finns inte något specifikt virushämmande läkemedel eller vaccin mot dengue. Använd myggmedel i förebyggande syfte, sov under myggnät och undvik fuktiga platser där myggor trivs. Läs mer om dengue på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Allmänna säkerhetsläget

Chile är ett relativt tryggt land. Dock bör sedvanliga försiktighetsmått givetvis iakttas, som att inte bära värdesaker på sig, inte röra sig ute ensam efter mörkrets inbrott, inte anlita pirattaxi/bussar, hålla kontinuerlig uppsikt över ägodelar etc.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Chile bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.

I september 2014 ägde ett bombattentat rum i en affärsgalleria i anslutning till en tunnelbanestation i huvudstaden Santiago. Under 2014 ägde en rad mindre explosioner rum, främst riktade mot officiella byggnader i Santiago. Attentaten tros ha utförts av nationella anarkistiska grupper. Chile har inte direkt berörts av internationell terrorism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Chile ligger i det andiska jordbävningsområdet, vilket medför att mindre skalv förekommer regelbundet. Dock inträffar större jordbävningar med ojämna mellanrum och den senaste stora jordbävningen (uppmättes till 8,4 på momentmagnitudskalan) inträffade den 16 september 2015 utanför kusten från Illapel i Coquimboregionen.

För byggnader och infrastruktur i Chile gäller seismiska säkerhetskrav, varför skador till följd av stora jordbävningar kan reduceras betydligt i modern bebyggelse, medan äldre och traditionell bebyggelse drabbas mycket hårdare.

Om en jordbävning av större skala inträffar uppmanas de som vistas i närheten att höra av sig till anhöriga samt att följa lokala myndigheters råd och anvisningar. På grund av hårt tryck på telefonnät efter en sådan händelse kan dessa oftast slås ut. Vanligtvis fungerar ändå mobila Internetuppkopplingar, varför applikationer och sociala medier kan vara fungerande alternativ. På följande hemsida kan du läsa mer om det chilenska inrikesministeriets beredskapsåtgärder vid jordbävningar och andra katastrofer.

ONEMI

In- och utresebestämmelser

Svenskar behöver inte visum om besöket ska vara högst 90 dagar. Ansökan kan göras efter inresan om ytterligare vistelsetid önskas. Det turistkort (kopian av inreseblanketten) man får vid inresan ska uppvisas vid utresan. Resenärer som har dubbla medborgarskap (svenskt/chilenskt) liksom utanför Chile födda barn till chilenska medborgare, och svenska adoptivbarn födda i Chile, tillråds att inför resan kontakta Chiles Generalkonsulat för information om in- resp. utresebestämmelser.

Personer med dubbelt medborgarskap kan vid chilensk inresekontroll bli informerade om att man måste resa ut med chilensk resehandling. Ambassaden råder personer som får denna information vid inresan att direkt kontakta Policía Internacional för att få bekräftat att detta stämmer i varje enskilt fall.

Kontaktuppgifter till Policia Internacional:

Kontor i Santiago: (+56 2) 227081043
Kontor på flygplatsen: (+56 2) 227082659
Hemsida: www.investigaciones.cl

Information om in- och utresebestämmelser för minderåriga
"Policia Internacional" är den myndighet i Chile som ansvarar för in-/utresekontroll. Det är viktigt att innan resan kontrollera vilka handlingar som krävs vid in-/utresa. Information om detta finns på Chiles Generalkonsulats hemsida och "Policia Internacional"

Information om tullregler
Deklarera alla organiska produkter som medtas in i landet. Mer information finns att finna på
Servicio Agrícola y Ganadero och
Chiles Generalkonsulat i Stockholm

Hälso- och sjukvård

I större städer finns tillgång till privat sjukvård med europeisk standard. Ta alltid kontakt med vaccinationscentral innan avresa för aktuell information.

Kranvattnet är drickbart, men vid kortare besök kan buteljerat vatten rekommenderas.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Skylta inte med värdesaker såsom kameror, dyra klockor, smycken eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn! Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox. Vid ankomst till flygplatsen i Santiago bör transport beställas över disk i ankomsthallen. Använd endast markerade
taxibilar, och efter mörkrets inbrott förbeställd taxi (så kallad radiotaxi).

Bildörrar bör hållas låsta, och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

Uppsikt över drinkar tillråds vid besök på barer och diskotek.

Polisen i Chile går under namnet Carabineros de Chile.

Akuttelefonnummer till polisen är 133.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Chile avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar. Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen medan man kör. Straffet för rattfylleri har skärpts och innebär nu nolltolerans.

Försäkringsskydd

Kontrollera att du har giltig reseförsäkring. Det är resenärens ansvar att tillse att han eller hon har en giltig försäkring för sin vistelse. Reseförsäkring/hemförsäkring behövs för att täcka kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Ingen överenskommelse finns mellan Sverige och Chile om täckning av vårdkostnader. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars måste separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Vid olycksfall ska du, eller medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcetral etc.), som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Övriga upplysningar

I Valparaíso representeras Sverige lokalt av en honorärkonsul.

Se även Chiles statliga turistbyrå för aktuell information: SERNATUR.

Se också Vanliga Frågor och Svar Chile.

Källa: Reseinformation Chile