Svenskträff med SVIV:s ombud i L.A.

Torsdag den 8 juni anordnar Svenskar i Världens lokala ombud Hanna Claesson och Kerstin Alm en svenskträff i L.A.

Varmt välkommen för att visa ditt stöd i frågor viktiga för utlandssvenskar i USA, bland annat:

  • Fortsatt möjlighet till dubbelt medborgarskap.
  • Förenkling av förnyelse av pass utomlands.
  • Sänkt och mer rättvis skatt för utlandsbosatta.

Kvällen kommer att bjuda på förfriskningar, underhållning och självklart presentation av Svenskar i Världen och vår verksamhet. Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist kommer att finnas med digitalt för att informera ytterligare om aktuella frågor, i synnerhet gällande passfrågan som är mycket aktuell i L.A.

När: Torsdag 8 juni 18.00-22.00

Var: Laughlin Park 1961 De Mille Dr, Los Feliz, Los Angeles 90027

OSA: Mamarazzi37@me.com senast 5 juni.