Sommarprogrammet 2017

Ombudsträffen – 21 augusti

Svenskar i Världen har omkring 120 lokala representanter i olika länder i världen. Den här dagen är vikt för våra ombud och kostnadsfri. Dagen bjuder på företagsbesök och mingel hos någon av våra samarbetspartners tillsammans med andra engagerade ombud, vår generalsekreterare och delar av styrelsen.

Utlandssvenskarnas Parlament 2017 – 22 augusti

Förste vice talman Tobias Billström inleder dagen klockan 9.00 i Industrisalen i Näringslivets Hus i Stockholm. Under dagen kommer det finnas tre arbetsgrupper där resolutioner tas fram. Dessa är:

  • Skatter, pensioner och försäkringar – här tar vi fram resolutioner om bland annat socialförsäkringar och sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar samt beskattning med SINK-skatten i fokus.
  • Medborgarrättsfrågor – resolutioner för förenklad passförnyelse och pass som identitetshandling tas fram liksom en särskild valkrets för utlandssvenskar och e-röstningsfrågor.
  • Migration, mobilitet och utlandssvenskarna som resurs – frågor om skolpengen, tillgängligheten på elektronisk information för utlandssvenskar och problematik för hemvändande svenskar diskuteras i denna grupp.

Experter och politiker kommer att få säga sitt om de föreslagna resolutionerna som kommer att vägleda Svenskar i Världens verksamhet de kommande två åren. Förmiddagen avslutas med en inspirerande talare som kommer att offentliggöras i ett senare skede, samt lunch och mingel i Näringslivets Hus.

På kvällen blir det mottagning. Mottagningen är kostnadsfri men är endast för de som deltagit på Utlandssvenskarnas Parlament under dagen.

Medlemmar får rabatterat pris på detta evenemang.

Årsmöte och lunch med prisutdelning till Årets Svensk i Världen 2017 – 23 augusti

Klockan 12.00-13.00 äger årsmötet rum på Grand Hôtel där alla medlemmar har rösträtt och en ny styrelse tillsätts. Årsmötet följs av lunch i Spegelsalen med prisutdelning för Årets Svensk i Världen 2017 samt underhållning.

Tidigare år har denna dag genererat stor mediauppmärksamhet. Även i år är pristagaren en beundransvärd individ som bidragit till att sätta Sverige på kartan internationellt.

Medlemmar får rabatterat pris på evenemanget.

Köp din biljett här