TALAREstörre

Årets viktigaste evenemang för utlandssvenskar är på ingång – möt våra talare

Var med och påverka i frågor som rör dig som utlandssvensk. I sommar går Svenskar i Världens sjätte utlandssvenskarnas parlament av stapeln den 22 augusti. Utlandssvenskarnas parlament har sedan 2005 varit en demokratisk plattform för utlandssvenskarna där det främsta syftet är att besluta om resolutioner som ska drivas av Svenskar i Världen å alla de 660 000 utlandssvenskars vägnar. Idén kommer ursprungligen från Finland och blir alltmer ett föremål för mediebevakning samt en utmärkt utgångspunkt för diskussion med politiker och beslutsfattare.

Vi kommer att behandla frågor i de olika grupperna beskattning och välfärdsfrågor, medborgarrättsfrågor, mobilitetsfrågor och familje- och utbildningsfrågor. Förslag på resolutioner kommer att förberedas av kansliet och sedan beslutas om i de olika arbetsgrupperna på utlandssvenskarna parlament för att därefter drivas av Svenskar i Världen fram till nästa parlament 2019. Mer om information om våra resolutioner och sakfrågor finner du här.

Utöver detta så gästas vi av intressanta talare som i år kommer att diskutera ämnen centrerade kring Brexit, Sveriges relationer till USA, Frankrikes nystart samt tillvaratagande av den svenska diasporan.

OLLE WÄSTBERG: Sveriges komplexa relationer till USA – mer än bara Trump 
Möt Olle Wästberg, diplomat, politiker och journalist. Olle tjänstgjorde som svensk generalkonsul i New York i mer än fem ow-200år, satt som generaldirektör på Svenska Institutet i fem år och har varit chefredaktör på Expressen. Han har dessutom arbetat två år som ledare för de svenska aktiviteterna kring Raoul Wallenberg 100 år och två år som ordförande för Demokratiutredningen.

Idag är Olle styrelseordförande för Stiftelsen Isaak Hirschs Minne, sitter i styrelsen för Raoul Wallenberg Academy, Sverige-Amerika-Stiftelsen och fastighetsbolaget Industricentralen samtidigt som han driver Wästberg Communication AB. Utöver det har han en hel del debattörs-, moderators- och skribentjobb.

Olle Wästberg är med andra ord en man med en lång och imponerande karriär bakom sig, och mycket gedigen kunskap och USA och dess relationer till Sverige.

 

VERONIKA WAND-DANIELSSON: President Macron – en nystart för Frankrike och för Europa VERONIKA
Veronika Wand-Danielsson har en lång utrikespolitisk karriär bakom sig. Hon har arbetet på OECD/DAC, tjänstgjort vid Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd vid Europeiska kommissionen samt varit stationerad vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

Veronika är även ambassadör och blev 2007 ambassadör vid EU:s ständiga representation till NATO i Bryssel och idag tjänstgör hon som Sveriges ambassadör i Paris sedan 2014.

 

MAGNUS RYDÉN: Brexit, handel och öppenhet: Vart är vi på väg? 
Magnus Rydén är enhetschef på UD:s enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad. Han har tidigare varit chef för UD:s inre marknadsgrupp och han var chef för handelsavdelningen på ambassaden i Washington mellan 2010 och 2013. Magnus har MAGNUSäven tjänstgjort vid svenska EU-representationen i Bryssel och ambassaden i Dublin.

I arbetet idag ansvarar han för Regeringskansliets centrala enhet för frågor om handelspolitik, internationell handel och investeringar samt EU:s gemensamma lagstiftning. Ansvar för genomförandet och utvecklandet av Sveriges politik i frågor som rör EU:s inre marknad, med särskilt ansvar för fri rörlighet för varor och tjänster, ligger även på denna enhet – något som gör enheten för handelspolitik och EU:s inre marknad och Magnus Rydén centrala i frågeställningar som rör Brexit och Storbritanniens framtid inom eller utanför EU:s inre marknad.

 

Samma kväll bjuder Margot Wallström in utlandssvenskarnas parlaments deltagare till mottagning på Utrikesdepartementet. Mottagningen är kostnadsfri och anmälan sker i samband med biljettköp till utlandssvenskarnas parlament.

Missa inte chansen att delta på årets viktigaste evenemang för utlandssvenskar. Alla med intresse är varmt välkomna att delta, höra till intressanta talare och mingla med toppar från den politiska sfären såväl som företagsvärlden. 

Anmälan sker via Billetto