Fonus

Fonus är Sveriges största begravningsbyrå och har dessutom flera andra tjänster via fonus-216x216dotterbolagen Familjens jurist och Juristbyrån där de tillhandahåller tjänster gällande familjejuridiska frågor. Fonus vill göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.

Fonus ägs av 2 400 föreningar och organisationer runt om i landet. Om du är medlem i någon av föreningarna som är delägare i Fonus har rätt att vara med och påverka och ta del av förmåner. Svenskar i Världen är en av många delägare och som medlem hos oss får du ta del av följande förmåner:

  • Begravning – 500 kr lägre kostnad vid en begravning.
  • Gravsten – 2 000 kr avdrag på gravsten om du köper en som kostar minst 14 000 kr.
  • Juridisk rådgivning – 750 kronor lägre pris på första
    rådgivningstimmen. Gäller alla ärenden utom rättsskydd/rättshjälp och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

www.fonus.se/medlem finns ett bokningsformulär och mer information om villkoren för förmånerna. 

Du kan alltid maila dina frågor till medlem@fonus.se Välkommen!